Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine lumden.si za profesionalne uporabnike

Spletno trgovino lumden.si, dostopno na spletnem mestu www.lumden.si (v nadaljevanju: Spletna trgovina Lumden), upravlja podjetje Lumden d.o.o., Savska loka 20, 4000 Kranj, davčna številka: SI33769397, matična številka: 9044787000 (v nadaljevanju: prodajalec ali Lumden).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje Spletne trgovine Lumden ter urejajo pravice in obveznosti med Lumden in profesionalnim uporabnikom.

Ob registraciji v Spletno trgovino Lumden se mora profesionalni uporabnik strinjati s splošnimi pogoji poslovanja. V primeru sprememb splošnih pogojev poslovanja bo profesionalni uporabnik na to posebej opozorjen ob prijavi v Spletno trgovino Lumden oziroma ob oddaji naročila.

POMEN IZRAZOV V SPLOŠNIH POGOJIH ZA PROFESIONALNE UPORABNIKE       

V teh splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

  • dobavitelj je pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki končnemu kupcu dobavi blago, kupljeno v Spletni trgovini Lumden
  • LUMDEN je spletni trgovec, ki fizičnim osebam in profesionalnim uporabnikom kot končnim kupcem v Spletni trgovini Lumden ponuja v prodajo blago oz. asortima izdelkov dobavitelja
  • končni kupec – je fizična ali pravna oseba, ki v spletni trgovini Lumden kupuje kot registriran kupec;
  • profesionalni uporabnik je poslovni subjekt (pravna oseba ali samostojni podjetnik), registriran v poslovnem registru Republike Slovenije, ki na trgu opravlja frizersko dejavnost, kozmetično dejavnost, dejavnost urejanja nohtov, dejavnost wellnessa ali dejavnost vplivneža na socialnih omrežjih;
  • Spletna trgovina Lumden je spletna trgovina, dostopna na spletnem mestu www.lumden.si, s katero upravlja LUMDEN, in kjer poteka prodaja med družbo LUMDEN kot prodajalcem in profesionalnimi uporabniki ter fizičnimi kupci kot končnimi kupci;

UPORABA SPLETNE TRGOVINE

Kot profesionalni uporabnik lahko po določilih teh splošnih pogojev Spletno trgovino Lumden uporablja zgolj pravna oseba ali samostojni podjetnik, registriran v poslovnem registru Republike Slovenije, ki na trgu opravlja frizersko dejavnost, kozmetično dejavnost, dejavnost urejanja nohtov, dejavnost wellnessa ali dejavnost vplivneža na socialnih omrežjih.

Profesionalni uporabnik lahko blago naroča v Spletni trgovini Lumden, pri čemer gre za nakup od družbe LUMDEN.

Uporaba Spletne trgovine Lumden je za profesionalnega uporabnika mogoča po predhodni potrditvi s strani LUMDEN.

DOBAVA BLAGA

Dobava blaga v Spletni trgovini Lumden poteka neposredno s strani posameznega dobavitelja, pri čemer pa prodaja poteka med LUMDEN kot prodajalcem in profesionalnim uporabnikom kot kupcem.

Dobava blaga, kupljenega v Spletni trgovini Lumden, poteka le v Republiki Sloveniji.

SISTEM PRODAJE V SPLETNI TRGOVINI LUMDEN

Naročilo

Profesionalni uporabnik lahko spremlja tekoče naročilo v Spletni trgovini Lumden v rubriki »Košarica« in ga lahko poljubno spreminja vse do koraka »Potrditev naročila in plačilo«.

Naročilo profesionalnega uporabnika predstavlja ponudbo za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Prejem naročila LUMDEN potrdi z elektronskim sporočilom: potrditev prejema naročila. Kupoprodajna pogodba med LUMDEN in profesionalnim uporabnikom je sklenjena, ko LUMDEN profesionalnemu uporabniku pošlje elektronsko sporočilo: potrditev prejema naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in obvezujoči tako za LUMDEN kot za profesionalnega uporabnika. Kot profesionalni uporabnik velja oseba s podatki, kot so navedeni ob registraciji ali oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o profesionalnem uporabniku ni mogoče. Naročilo oziroma kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku Spletne trgovine Lumden.

Načini plačila

V Spletni trgovini Lumden je mogoče plačilo z naslednjimi plačilnimi sredstvi:

  • s plačilno (debetno) oziroma kreditno kartico (MasterCard®, Visa, Visa Electron)*;
  • s plačilom prek aplikacije PayPal;
  • s plačilom prek predračuna.

*Pri določenih naročilih si LUMDEN pridržuje pravico zahtevati plačilo z nakazilom na račun LUMDEN, pri čemer LUMDEN profesionalnemu uporabniku predhodno izda predračun.

Pri plačilu s kreditno kartico preko spleta mora profesionalni uporabnik v primeru preklica naročila ali spremembe načina plačila obvestiti LUMDEN na info@lumden.si. Pri plačilu s plačilno ali kreditno kartico mora biti plačnik (podatki o računu uporabnika) ista fizična ali pravna oseba, kot je imetnik plačilne ali kreditne kartice.

Račun

LUMDEN po dostavi naročenih artiklov profesionalnemu uporabniku pošlje račun v .pdf formatu na e-naslov profesionalnega uporabnika, ki ga profesionalni uporabnik navede ob naročilu. Profesionalni uporabnik prejme račun za vsako ločeno naročilo ali ločeno odpremo znotraj naročila posebej. Profesionalni uporabnik mora preveriti pravilnost podatkov naročila pred njegovo oddajo. LUMDEN kasnejših ugovorov glede pravilnosti naročila in posledično izdanih računov ne bo upošteval.

Cene

Vse cene vsebujejo DDV, razen če ni izrecno navedeno drugače. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Popusti, promocijske kode in podobne ugodnosti se ne seštevajo.

Postopek od naročila do dostave

Po oddaji naročila profesionalni uporabnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je bilo naročilo prejeto. LUMDEN lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave kontaktira profesionalnega uporabnika na njegovo kontaktno telefonsko številko.

Dobava artiklov poteka izključno iz zaloge in skladišča dobavitelja. Dobavitelj je odgovoren za ažurno in korektno dobavo naročenih artiklov. Če dobavitelj ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka dveh tednov od dneva oddaje naročila, lahko LUMDEN naročilo profesionalnega uporabnika zavrne iz razloga, ker artikel pri dobavitelju ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo profesionalnega uporabnika preneha veljati. LUMDEN ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali nedobave proizvodov. Dobavitelj naročeni artikel pripravi v dogovorjenem roku in o odpremi obvesti profesionalnega uporabnika po elektronski pošti. V elektronski pošti dobavitelj profesionalnega uporabnika pouči tudi o tem, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru uveljavljanja garancije ali stvarnih napak. V primeru, da se profesionalni uporabnik odloči za uveljavljanje garancije ali stvarnih napak, mora o tem nemudoma obvestiti družbo LUMDEN po elektronski pošti na info@lumden.si.

V primeru vidno poškodovanega paketa mora profesionalni uporabnik ob njegovem prevzemu z dostavljavcem narediti zapisnik o dostavi poškodovanega paketa, oziroma paket zavrniti.

Profesionalni uporabnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Profesionalni uporabnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Uveljavljanje stvarne napake profesionalnega uporabnika pri artiklu iz kompleta

Profesionalni uporabnik lahko zamenja artikel iz kompleta v primeru stvarne napake, zanj pa ne more zahtevati vračila kupnine. V primeru uveljavljanja garancije glede artikla iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.

Garancija

Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija, ali določen izdelek ima garancijo, je navedena ob predstavitvi izdelka v Spletni trgovini Lumden. Če v Spletni trgovini Lumden informacije o garanciji ni, potem izdelek garancije nima. Kupec pa lahko v vsakem primeru kontaktira LUMDEN, ki bo zagotovil ažurno informacijo o tem.

Stvarna napaka

Profesionalni uporabnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, OZ)

Če profesionalni uporabnik uveljavlja stvarno napako v skladu z OZ, o tem obvesti LUMDEN preko elektronske pošte na naslov info@lumden.si.

Prevzem artiklov vrnjenih iz obravnave garancije ali stvarne napake

Profesionalni uporabnik je dolžan artikel, ki ga je družbi LUMDEN izročil v obravnavo zaradi uveljavljanja garancije ali stvarne napake po zaključku obravnave prevzeti. Profesionalnemu uporabniku bo artikel vrnjen po pošti. LUMDEN profesionalnemu uporabniku pošlje obvestilo o vrnitvi artikla iz obravnave.

Če profesionalni uporabnik artikla ne prevzame v roku 14 dni, se šteje, da je opustil vse stvarne in obligacijske pravice v zvezi s tem artiklom.

Izdelki z odprto embalažo

Artikli z odprto embalažo, so bili vrnjeni LUMDEN in imajo lahko manjše pomanjkljivosti (poškodovana embalaža/artikel, odprta embalaža, itd.), gredo kljub temu v nadaljnjo prodajo. Pomanjkljivost oziroma stanje artikla sta pri vsakem takem artiklu pisno navedena. Vsak vrnjen artikel LUMDEN pregleda, zato kljub vračilu, odprti embalaži ipd. vsak tak artikel še vedno omogoča normalno delovanje. Zaradi tega je ustrezno določeno tudi novo obdobje garancije, ki je pisno navedeno ob vsakem artiklu. V primeru nedelovanja vrnjenega artikla je kupec upravičen do popravila in uveljavljanja napak v enakih rokih, kot veljajo za ostale artikle.

Tipi pomanjkljivosti izdelkov z oznako Odprta embalaža

Odprta embalaža: Artikel ima odprto embalažo, vendar je brezhibno delujoč in popoln. Cena je dodatno znižana, velja naveden garancijski rok.

Poškodovana embalaža: Artikel ima poškodovano, nepopolno ali neoriginalno embalažo, vendar je brezhibno delujoč. Cena je dodatno znižana, velja naveden garancijski rok.

Poškodovan artikel: Artikel ima manjšo estetsko poškodbo, lahko kaže znake uporabe in ima lahko poškodovano embalažo. Cena je dodatno znižana, velja naveden garancijski rok.

Uporabljen artikel: Artikel je bil vrnjen s strani kupca. Bil je uporabljen in ima lahko nekoliko poškodovano embalažo. Cena je dodatno znižana, velja naveden garancijski rok.

Servisiran artikel: Artikel je bil servisiran na pooblaščenem servisu. Artikel je brezhibno delujoč. Cena je dodatno znižana, velja naveden garancijski rok.

Dostava

LUMDEN oziroma njegov partner (dobavitelj), lahko za dostavo izbere katerokoli dostavno službo. Dostavna služba bo paket običajno dostavila v roku treh delovnih dni od oddaje paketa.

Stroški dostave

Za registrirane kupce je dostava brezplačna v primeru nakupa proizvodov posameznega dobavitelja v vrednosti nad 35,00 EUR. Kupcu se ob oddaji proizvoda v košarico prikažejo proizvodi tega dobavitelja in s tem ponudi možnost nakupa tudi drugih proizvodov tega istega dobavitelja. V primeru nakupa proizvodov posameznega dobavitelja v vrednosti nižji od 35,00 EUR, pa znašajo stroški dostave (poštnina) 4,50 EUR.

Cena za posebne in hitrejše dostave se določi po trenutno veljavnem ceniku dostavljavca in jo mora kupec pred oddajo pošiljke potrditi.

Dostava na drug naslov

Dostavna služba paket kupcu dostavi vedno na registriran naslov profesionalnega uporabnika. Paketa ni mogoče dostaviti na drug naslov.

SISTEM B2C

V sistemu B2C poteka prodaja v Spletni trgovini Lumden med LUMDEN kot prodajalcem in fizičnimi osebami kot končnimi kupci, pri čemer se dobava končnim kupcem izvede neposredno s strani dobavitelja.

Posamezni profesionalni uporabnik svojim strankam – končnim kupcem posreduje kodo za registracijo kupca. Brez kode registracija in vstop v Spletno trgovino Lumden nista možna.

LUMDEN se zavezuje profesionalnemu uporabniku izplačati provizijo v višini 10 % od vrednosti blaga (brez DDV), ki je bilo s strani končnih kupcev kupljeno v Spletni trgovini Lumden preko kode profesionalnega uporabnika, pod pogojem, da:

  • profesionalni uporabnik, ki opravlja frizersko dejavnost, kozmetično dejavnost, dejavnost urejanja nohtov ali dejavnost wellnessa: (-) najmanj enkrat mesečno na svojem računu na socialnem omrežju objavi svojo kodo in označi račun LUMDEN (Facebook: https://www.facebook.com/LumdenSlovenija, Instagram: @lumdenshop_si) ter (-) ima v poslovnem prostoru, v katerem opravlja svojo dejavnost (salon), na vidnem mestu razstavljen reklamni material, ki mu ga za ta namen zagotovi LUMDEN (npr. A4 stojalo z reklamnim materialom LUMDEN ipd.);
  • profesionalni uporabnik, ki je vplivnež: (-) prvi mesec sodelovanja najmanj enkrat tedensko na svojem računu na socialnem omrežju naredi objavo (»post«) in trikrat tedensko zgodbo (»story«), v kateri objavi svojo kodo in označi račun LUMDEN (Facebook: https://www.facebook.com/LumdenSlovenija, Instagram: @lumdenshop_si), ter (-) vse nadaljnje mesece sodelovanja najmanj enkrat mesečno na svojem računu na socialnem omrežju naredi objavo (»post«) in dvakrat tedensko zgodbo (»story«), v kateri objavi svojo kodo in označi račun LUMDEN (Facebook: https://www.facebook.com/LumdenSlovenija, Instagram: @lumdenshop_si).

Če profesionalni uporabnik v posameznem koledarskem mesecu ne ravna v skladu z zgoraj navedenimi obveznostmi, mu LUMDEN provizije za ta mesec ni dolžan izplačati. V primeru, da profesionalni uporabnik ne ravna v skladu z zgoraj navedenimi obveznostmi 2 zaporedna koledarska meseca, se koda profesionalnega uporabnika prenese na LUMDEN (uporabniki, registrirani s to kodo, še naprej lahko kupujejo v Spletni trgovini Lumden), profesionalni uporabnik pa v zvezi s to kodo ni več upravičen do provizije ali drugega nadomestila s strani LUMDEN.

Profesionalni uporabnik soglaša, da imata LUMDEN in upravljavec računa na socialnem omrežju blagovne znamke, ki se na objavi ali zgodbi profesionalnega uporabnika pojavi (»upravljavec računa blagovne znamke«), pravico na svojih socialnih omrežjih deliti vsebine, ki jih profesionalni uporabnik naredi v sodelovanju z LUMDEN (objava ali zgodba, na kateri profesionalni uporabnik objavi svojo kodo in označi račun LUMDEN ter predstavi določen produkt/blagovno znamko). V primeru prekinitve sodelovanja (kot določeno v prejšnjem in zadnjem odstavku tega poglavja (SISTEM B2C) teh splošnih pogojev poslovanja), LUMDEN-u in upravljavcu računa blagovne znamke ni potrebno izbrisati takšnih že objavljenih objav.

LUMDEN enkrat mesečno (vsak prvi teden v mesecu) posameznemu profesionalnemu uporabniku posreduje obvestilo o vrednosti blaga, prodanega v Spletni trgovini Lumden končnim kupcem prek kode profesionalnega uporabnika, za pretekli koledarski mesec (v nadaljevanju: Obvestilo).

Profesionalni uporabnik družbi LUMDEN v roku 8 dni po prejemu Obvestila izda račun za znesek, ki je enak zgoraj navedenemu odstotku (10 %) od vrednosti prodaje v preteklem mesecu, kot ga je LUMDEN sporočil profesionalnemu uporabniku v Obvestilu, povečan za vrednost DDV, v primeru, da je profesionalni uporabnik zavezanec za DDV (v nadaljevanju: provizija). V kolikor provizija posameznega profesionalnega uporabnika v posameznem koledarskem mesecu ne doseže vrednosti 100,00 EUR, se dosežena vrednost provizije profesionalnega uporabnika, nižja od 100,00 EUR, prenese na naslednji mesec in prišteje k vrednosti provizije, dosežene v naslednjem mesecu. Če profesionalni uporabnik LUMDEN v roku 8 dni po prejetem Obvestilu ne posreduje računa, profesionalni uporabnik ni več upravičen do izplačila provizije za pretekli mesec in se vrednost provizije, dosežene v preteklem mesecu, ne prišteje k vrednosti provizije za naslednji mesec. Rok za plačilo računa s strani LUMDEN profesionalnemu uporabniku je 8 dni.

10% provizijo od vrednosti nakupov končnih kupcev, ki so bili registrirani prek kode profesionalnega uporabnika, lahko profesionalni uporabnik porabi tudi za nakup blaga v spletni trgovini Lumden. Pri porabi provizije (dobroimetja) za nakup blaga se profesionalnemu uporabniku ne obračuna 10% provizija od celotnega zneska nakupa, temveč se mu obračuna 10% provizija od končnega zneska, zmanjšana za znesek dobroimetja, ki ga ob nakupu koristi.

V primeru prenehanja profesionalnega uporabnika kot poslovnega subjekta ter v primeru prenosa profesionalnega uporabnika na nov poslovni subjekt, se provizija profesionalnemu uporabniku obračuna in izplača zgolj do dneva prenehanja oz. prenosa na pravnega naslednika, v skladu z določili predhodnega odstavka. Zneski provizije, nastali do dneva prenehanja oziroma prenosa, se ne prenesejo na morebitnega pravnega naslednika profesionalnega uporabnika. Koda profesionalnega uporabnika se v primeru prenehanja profesionalnega uporabnika kot poslovnega subjekta ter v primeru prenosa profesionalnega uporabnika na nov poslovni subjekt prenese na LUMDEN (uporabniki registrirani s to kodo še naprej lahko kupujejo v Spletni trgovini Lumden), ob tem pa profesionalni uporabnik oziroma njegov pravni naslednik v zvezi s to kodo ni več upravičen do provizije ali drugega nadomestila s strani LUMDEN.

Profesionalni uporabnik je dolžan pred prenehanjem ali prenosom svoje družbe ali podjema LUMDEN obvestiti o višini terjatve iz naslova provizije.

LUMDEN in profesionalni uporabnik imata pravico odstopiti od poslovnega razmerja v zvezi z izplačilom provizij (poglavje SISTEM B2C teh splošnih pogojev poslovanja) z odpovednim rokom treh mesecev. LUMDEN in profesionalni uporabnik lahko svoj odstop pošljeta preko elektronske pošte, pri čemer se šteje, da je odstop vročen nasprotni stranki z dnem oddaje elektronske pošte.

Nerealizirana dobava blaga

V primeru neprevzema blaga, odstopa od pogodbe ali drugega ravnanja s strani končnega kupca, zaradi katerega kljub prvotnemu naročilu ne pride do realizacije prodajne pogodbe med družbo LUMDEN in končnim kupcem, se vrednost provizije za profesionalnega uporabnika ustrezno zniža upoštevaje vrednost izdelka, katerega prodaja ni bila realizirana.

DELJENJE GRADIVA

Profesionalni uporabnik dovoljuje, da družba LUMDEN na svojih socialnih omrežjih uporablja slikovno, video, tekstovno ali drugačno gradivo, dostopno na katerem koli socialnem mediju profesionalnega uporabnika.

SPLETNA VARNOST

LUMDEN uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. V te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

LUMDEN pri upravljanju Spletne trgovine Lumden obdeluje osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo. Več informacij o varstvu osebnih podatkov najdete v obvestilu o varstvu osebnih podatkov, ki je dostopno na https://b2b.lumden.si/sl_SI/varstvo-osebnih-podatkov.

KOMUNIKACIJA

LUMDEN bo s profesionalnim uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če bo profesionalni uporabnik s tem predhodno izrecno soglašal, vedno v skladu z določili ZEKom-2.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena bo LUMDEN elektronski naslov profesionalnega uporabnika, ki ga bo od profesionalnega uporabnika pridobil ob nakupu, uporabljal za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov pod pogojem, da profesionalni uporabnik ne bo zavrnil takšne uporabe elektronskega naslova takrat, ko bo podatek za stik z njim pridobljen ali ob vsakem sporočilu, v primeru, da profesionalni uporabnik ni zavrnil takšne uporabe že na začetku (tj. ob pridobitvi podatkov).

OCENE, MNENJA IN PRIPOROČILA

Mnenja, ocene in priporočila, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti Spletne trgovine Lumden, in namenjeni skupnosti vseh uporabnikov Spletne trgovine Lumden. LUMDEN omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik Spletne trgovine Lumden, pred dokončno objavo pa jih LUMDEN pregleda. LUMDEN ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerni ali ki po diskrecijski oceni prodajalca ne nudijo koristi kupcem in obiskovalcem Spletne trgovine Lumden.

Z oddajo mnenja ali komentarja se profesionalni uporabnik Spletne trgovine Lumden izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in LUMDEN dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. LUMDEN ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v njegovem poslovnem interesu, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da materialne avtorske pravice na napisanih mnenjih in komentarjih v Spletni trgovini neizključno in časovno neomejeno prenaša na LUMDEN.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

LUMDEN ni proizvajalec izdelkov in (razen v okviru zakonske odgovornosti za stvarne napake dobavljenih izdelkov) ne prevzema nobene odgovornosti in ni odškodninsko odgovoren za posledice uporabe izdelkov, kupljenih v Spletni trgovini Lumden, zlasti ne, če takšne posledice nastanejo zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili ali deklaracijami za uporabo teh izdelkov ali je v nasprotju z namenom izdelkov.

Vsa vsebina na Spletni trgovini Lumden je informativne narave in uporabna zgolj kot vir splošnih informacij ter ne more nadomestiti posveta s strokovnjakom, branja navodil izdelkov ter deklaracij in embalaže izdelkov.

LUMDEN ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovoren za kakršnekoli okvare strojne ali programske opreme ali druge lastnine ter morebitne vnose virusov, ki bi lahko prizadeli opremo profesionalnega uporabnika zaradi obiska Spletne trgovine Lumden, prenosov podatkov, fotografij, video in avdio zapisov ter drugih objavljenih vsebin.

LUMDEN si pridržuje pravico onemogočiti Spletno trgovino Lumden ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za uporabo Spletne trgovine Lumden. LUMDEN ni odgovoren za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima profesionalni uporabnik zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju Spletne trgovine Lumden.

Spletna trgovina Lumden lahko vsebuje povezave na spletne strani tretjih oseb in/ali vsebuje informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani prodajalec na noben način ne odgovarja.

V primeru tehničnih težav na Spletni trgovini Lumden si profesionalni uporabnik pridružuje pravico preklicati oddana naročila, ki jih je tehnična napaka prizadela in ga v razmerju do profesionalnega uporabnika iz tega naslova ne bremeni kakršnokoli plačilo morebitne škode. V primeru preklica naročil bo LUMDEN v najkrajšem možnem času obvestil profesionalnega uporabnika in ga seznanil z nadaljnjimi koraki.

Vsak profesionalni uporabnik je sam odgovoren za varovanje svojih uporabniških podatkov in gesla. Prav tako jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ob registraciji in nakupu ter LUMDEN odgovarja za morebitno nastalo škodo, zaradi netočnih in neresničnih podatkov.

LUMDEN ne odgovarja za vsebino mnenj, priporočil ali komentarjev o izdelkih, ki jih napišejo obiskovalci Spletne trgovine Lumden in so objavljena na Spletni trgovini Lumden in ne odgovarja za pravilnost, resničnost in točnost informacij v takšnih  mnenjih, priporočilih ali komentarjih.

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb ter določeno osebo, s katero se v primeru težav profesionalni uporabnik lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 030388999 ali po elektronski pošti na elektronski poštni naslov info@lumden.si.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen. LUMDEN bo v 5-ih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil profesionalnemu uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval ter ga ves čas obveščal o poteku postopka. Profesionalni uporabnik si bo po svojih najboljših močeh prizadeval morebitne spore rešiti sporazumno.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja za profesionalne uporabnike se lahko kadarkoli spremenijo, zato je priporočljivo, da jih profesionalni uporabnik prebere pred vsakim nakupom.

Za profesionalnega uporabnika veljajo splošni pogoji poslovanja za profesionalne uporabnike, kot so objavljeni na Spletni trgovini Lumden in s katerimi se je profesionalni uporabnik strinjal ob registraciji v Spletno trgovino Lumden, prijavi v Spletno trgovino Lumden ali zadnji oddaji naročila. V primeru spremembe ali dopolnitev splošnih pogojev poslovanja za profesionalne uporabnike bodo registrirani uporabniki o tem obveščeni ob prvi naslednji prijavi v Spletno trgovino Lumden ali oddaji naročila.

Ti splošni pogoji so bili sprejeti s strani LUMDEN dne 1. 4. 2022 in posodobljeni dne 26.3.2024 ter veljajo od takrat dalje.

Kranj, 26.3.2024.

LUMDEN d.o.o.